SAL7393, Act: R°207.2 (380 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°207.2  
Act
Date: 1500-01-13

Transcription

2019-08-29 by helga peeters
Item want de voirs(creven) iii(½) rinsgulden(en) erff(elijck) den voirs(creven)/
janne vand(en) borchoven bekindt bijd(en) voirs(creven) gebruede(re)n/
ts(er)claes spruyten(de) comen uuyt saken vand(en) actie(n) ende/
rechte die de voirs(creven) jan vand(en) borchoven hebben/
mach inde vercregen goede he(re)n augustijns vand(en)/
borchoven [ridd(er)s] Soe hebben de voirs(creven) gebruede(re)n ts(er)claes/
t(er) eenre en(de) jan vand(en) borchoven t(er) ande(re) malca(n)de(re)n/
geloeft ende toegeseet soe v(er)re den voirs(creven) ja(n)ne/
vand(en) borchoven meer oft myn compt dan de voirs(creven)/
iii(½) r(ins)g(ulden) erff(elijck) bij goed(en) ut(er)lijck(er) reken(ingen) die zij met/
malca(n)de(re)n d(air)af houden sullen dat jan dat myn/
he(m) aende voirs(creven) rinte van iii(½) r(ins)g(ulden) erff(elijck) cortten sal/
Ende oft hem meer quame dat de gebruede(re)n ts(er)claes/
hem dat voldoen sullen tusschen dit (en)de half vasten/
naistcomen(de) tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt