SAL7393, Act: R°225.1 (383 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°225.1  
Act
Date: 1500-01-14

Transcription

2019-10-11 by helga peeters
Item lijsbeth ts(er)ghijsels weduwe jans wijle(n) moe(n)s/
woenen(de) te campenhout heeft geloeft te betalen(e)/
mathijse van werchte(r) metse(r) de so(m)me van xviii/
pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck Te weten(e) de zesse/
pet(er)s d(air)van bynnen xiiii daigen naistcomen(de) vier/
pet(er)s d(air)van tusschen dat en(de) sinxen(en) naistc(omende) en(de)/
dander acht pet(er)s s(in)[te] m(er)tensmesse d(air)nae volgen(de)/
oft ombegrepen te kersmesse quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende/
want de voirs(creven) gelufte spruyten(de) compt uuyt/
saken van alsulken pet(er) lijftochten als jan van thuy/
dekem met seke(re)n sijne(n) borghen a(n)no lxxvi octobr(is)/
xxi bekinden sculdich te zijne katlijne(n) ende/
g(er)trud(en) bastijns gesuste(re)n ende oick vand(en) acht(er)stelle/
van acht ja(r)en met oic vand(en) costen vanden/
beleyde en(de) and(er)ssins d(air)op gedaen Soe es vor/
werde dat t(er) meerd(er) sekerh(eit) van desen den pri(n)cipale(n)/
brief metten beleyde voirs(creven) blive(n) sal in handen/
des voirs(creven) mathijs om metten selve(n) beleyde/
oft met des(er) gelufte(n) de voirs(creven) schult te moge(n)/
verhalen behalven altijt met eend(er) betali(n)gen/
te gestaen(e) Ende soe wa(n)neer de voirs(creven) so(m)me/
volbet(aelt) sal zijn soe heeft geloeft de voirs(creven)/
mathijs den voirs(creven) lijfpen(sien) brief mett(en) beleyde/
en(de) actie(n) in dien der voirs(creven) wed(uw)[en] oft yeman(de) and(er)s/
tot hue(re)n behoef die zij d(air) toe noeme(n) sal tra(n)sporte(re)n en(de) over te geven en(de) voirts h(ier)enbynne(n) der selver/
wed(uw)[en] alle assisten(cie) te doen(e) sonder zijne(n) cost om/
huer voirs(creven) v(er)leggen in dien opden pri(n)cipale(n) voirs(creven)/
te moegen v(er)halen cor(am) hubrechts cav(er)chon januarii/
xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt