SAL7393, Act: R°228.4-V°228.1 (393 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°228.4-V°228.1  
Act
Date: 1500-01-17

Transcription

2019-10-11 by helga peeters
Allen den ghene(n) dat m(ar)griete wed(uw)[e] g(eer)ts wijlen/
vand(en) boeg(ar)de cu(m) tuto(r)e ende jan huer sone p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(us)]
//
in p(rese)ntia hebben geconst(itueert) willem(me) smeets mathijse/
cokart henr(icke) van nyvele henr(icke) en(de) janne thielens/
aut alle hue(r) saken q(ue)stien en(de) geschillen die zij tsame(n)/
oft besund(er)t uutstaen(de) hebben oft naemaels sullen/
moegen hebben in mel(iori) forma Te verwa(r)en (et)c(etera)/
promitten(tes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) borch/
blanckart januarii xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt