SAL7393, Act: R°236.2-V°236.1 (405 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°236.2-V°236.1  
Act
Date: 1500-01-27

Transcription

2019-11-01 by helga peeters
Item claes lodewijcx sone wijlen lambrechts ende/
lijsbeth sijn huysvr(ouwe) woenen(de) te ralebeke in p(rese)ntia/
hebben genomen en(de) bekynne(n) genomen te hebben(e) tegen/
joese gherste(re) als p(ro)cur(eur) en(de) rintm(eeste)r m(ijns) he(re)n van p(er)cke/
thoff desselfs he(re)n metten toebeh(oirten) gelijc hij tvoirs(creven)/
hoff voirtijts gehouden heeft mett(er) thienden alsoe men/
h(aer) voirtijts gewoenlijc heeft geweest te houden(e) ende/
int voirs(creven) hoff te voeren(e) Te houden(e) en(de) te hebben(e)
//
van halfm(er)te naistc(omende) eene(n) t(er)mijn van negen/
ja(r)en lang due(re)nde deen nae dander sonder middel/
vervolgen(de) elcx jairs d(air)enbynnen om en(de) voe(r) elf/
mudden corens pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na bene p(re)pa(ra)ti/
der maten van loeven(e) alle ja(r)e s(in)t andries messe/
ap(oste)ls te betalen(e) ende te loeven(e) oft te p(er)cke/
dairt mijne(n) hee(re) best believen sal te leve(re)n ende/
noch om vijf r(ins)g(ulden) te xx stuv(er)s tstuck voe(r)/
de weyde alle ja(r)e s(in)t andr(iesmess)[e] te bet(alen) den t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Te wynnen te werven gelijc/
r(e)genoeten boven ende beneden It(em) es vorwerde/
dat de voirs(creven) wynne(n) allet stroo vand(en) voirs(creven)/
thienden comen(de) en(de) oic vand(en) land(e) voirs(creven) sculdich/
sullen sijn te meste te bekeren(e) ende opde lande/
te vue(re)n alsoe wel opde verste als opde /
naiste ende de selve land(e) te laten(e) ten uutgaen(e)/
vand(en) voirs(creven) t(er)mijne te weten(e) den ruggen(en) art/
wel en(de) loffelijc besaeyt op vie(r) getijdige voren/
en(de) den somer art en(de) brake eens o(m)megedaen/
Item noch sullen de voirs(creven) wynnen mijne(n) hee(re)/
tot zijnd(er) belieften een carweye moten doen met/
hue(re)n wagen(en) en(de) p(er)den Item sullen de voirs(creven)/
wynne(n) alle ja(r)e sculd(ich) zijn hue(re)n t(er)mijn due(re)nde/
een vet calf m(ijn) hee(re) te geven(e) opden kermesse/
dach van ende noch alle ja(r)e hue(re)n t(er)mijn lanck/
due(re)nde moten geven m(ijn) he(re) een par capuynen/
ende alle dese vorwerd(en) (et)c(etera) cor(am) blanck(art) zedele(re)/
januarii xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt