SAL7393, Act: R°238.2 (410 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°238.2  
Act
Date: 1500-01-29

Transcription

2019-11-02 by helga peeters
Item de voirs(creven) pet(er) heeft voirts geloeft den selve(n)/
lodewijke af te doene en(de) geheelijc te betalen(e) al/
bynnen xiiii naistc(omende) alsulken vroentcosten als/
de selve pet(er) tot noch toe om des voirs(creven) es v(er)seten/
heeft alhier inder vroenten sonder cost oft last/
desselfs lod(ewijcx) Ende t(er) meerd(er) sekerheyt den selve(n)/
lodewijck d(air) voe(r) te doene alsnu d(air)voe(r) in handen/
gestelt alsulken wagen en(de) ii p(er)den als hij op/
des(en) dach heeft bynnen den dorpe van worstele/
ende geloeft die niet te depostueren noch te /
vercoepen tott(er) tijt toe hij den selven vroentene(re)/
alh(ier) vand(en) selven vroentcosten gedragen(de) vi r(ins)g(ulden)/
en(de) xvi stuv(er)s oft van alsoe vele als hij metten/
selven vroentene(re) sal moege(n) overcomen geco(n)tenteert/
sal hebbe(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt