SAL7393, Act: R°245.4-V°245.1 (430 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°245.4-V°245.1  
Act
Date: 1500-01-30

Transcription

2019-11-16 by helga peeters
Want anthonijs van kelfs als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen)/
brieven van loeven(e) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve wout(er)s wijlen svorst(er)s willems wijlen vander/
eect en(de) matheeus wijle(n) cranen soe wair die gelegen/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden meye(r)/
van halen oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede
//
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den erfgenamen der/
voirs(creven) p(er)soenen dach van rechte te comp(ar)e(re)n alhier/
inde banck voir meye(r) doen bescheyden oft zij hen/
d(air)tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden/
als ten dage van rechte d(air)toe dienen(de) niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen Ende arnoldo/
van vroenhoven als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) anthoenijs/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe/
v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen des meyers/
nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij rappoirte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet/
te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair de /
wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selven geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van sijnen beleyde scepen(en) brieven ende/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is/
in scampno januarii penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt