SAL7393, Act: R°264.4-V°264.1 (453 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°264.4-V°264.1  
Act
Date: 1500-02-18

Transcription

2019-12-21 by helga peeters
Item jouffr(ouwe) lijsbeth rethema(n)s beghijne inden g(ro)ten/
beghijnhove te loeven(e) die als poirt(er)sse met des(er)/
stadt brieven heeft doen afscriven alsulken rastame(n)t(e)/
als de scouth(eit) van molle van h(eer)heyden oft ten v(er)sueke
//
van p(ar)tien hadde op seke(re) goede ald(air) ende den selven/
doen dachbesceyden alh(ier) inde banck op heden dienen(de)/
heeft huer op heden te rechte gep(rese)nteert tegen den/
selven scouth(eit) ende alle ande(re) die huer souden hebbe(n)/
willen heysschen ald(air) de selve scouth(eit) noch niema(n)t/
anders niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van/
hue(re)n wegen in scampno febr(uarii) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt