SAL7393, Act: R°267.2-V°267.1 (454 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°267.2-V°267.1  
Act
Date: 1500-02-20

Transcription

2019-12-21 by helga peeters
Item jan de scoesitte(re) woenen(de) te huldenberghe/
alh(ier) geco(m)mert zijnde bij sy(m)moen bellens vorste(r)
//
ten versueke jacops eveloege heeft geloeft/
te daige en(de) te rechte te comen(e) tegen den/
selven jacoppe en(de) tgewijsde te voldoen(e)/
ende h(ier) voe(r) es borge jan v(er)aliten woenen(de)/
te loeven(e) et p(ri)m(us) cor(am) assche sub(stitu)[to] villici/
zedele(re) blanck(art) febr(uarii) xx[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt