SAL7393, Act: R°283.1 (468 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°283.1  
Act
Date: 1500-02-27

Transcription

2020-02-09 by helga peeters
Allen den genen doen condt dat meester/
glaude lapostole meest(er) in arten canonick van/
hug(ar)den in p(rese)ntia heeft gecreert gemaict/
en(de) geordineert en(de) mits des(en) creeert maict/
en(de) ordineert goirde en(de) woute(re)n swilden gebruede(re)n/
ende elken van hen besundert te wesen zijn/
meyers te bost bij thienen om ald(air) ende d(air)omtr(int)/
doffitie vand(er) selver meyerien vanden goeden/
rinten p(ro)fijten en(de) vervallen behoiren(de) totter/
p(ro)vend(en) ald(air) wel en(de) getrouwelijc texerce(re)n/
te bedienen scepen(en) te eeden te manen ende/
alles gheens te doene dat der selv(er) offitien/
vand(er) meyerien aengaet in e(n)niger manie(re)n/
Ende voirts geven(de) hen en(de) elken van hen/
volcomen macht p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteyt gegeven/
alle opcomi(n)gen p(ro)fijten ende v(er)vallen goede/
beruerl(ijc) en(de) omberuerl(ijc) d(air) toe hoerende en(de) der selv(er)/
p(ro)venden aengaende te manen teyssche(n) (et)c(etera) in/
mel(iori) forma p(ro)mitt(ens) ratu(m) ren(un)ci(ans) salvo iusto/
calculo cor(am) borch rosme(re) febr(uarii) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt