SAL7393, Act: R°292.2 (488 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°292.2  
Act
Date: 1500-03-07

Transcription

2020-03-13 by helga peeters
Item willem van leefd(ale) als p(ro)cur(eur) he(re)n lod(ewijck) py(n)nocx/
ridders meye(r) van loeven(e) heeft dach van antw(er)d(en)/
genomen op alsulk(er) ae(n)sprake als arnold(us) van/
vroenhoven als p(ro)cur(eur) m(ijns) vr(ouwe) van bloys op heden/
te hem(wer)ts oft zijne(n) borgen gedaen heeft/
inde banck alh(ier) op van heden in acht daigen/
naistcomen(de) in scampno m(ar)tii vii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt