SAL7393, Act: R°314.1-V°314.1 (516 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°314.1-V°314.1  
Act
Date: 1500-02-28

Transcription

2020-05-14 by helga peeters
Eene deili(n)ghe ende scheydi(n)ge gesciet ende gemaict/
zijnde tusschen merten(e) gheylart zone wile(n) jans t(er) eenre/
katlijne(n) gheylart zust(er) des voirs(creven) m(er)tens met co(n)sente/
ende ten bijsijne wout(er)s deweert huers ma(n)s t(er) ande(re)/
m(ar)griete(n) gheylart oic zust(er) des voirs(creven) m(er)tens en(de) kat(lij)[ne(n)]/
ten bijsijne ende met consente jans de moeleslege(re) geheete(n)/
de raeymake(re) de jonghe huers mans t(er) derd(er) ende/
joha(n)nen gheylart zust(er) der voirs(creven) brueder en(de) zuste(re)n/
ten bijsijne en(de) met co(n)sente jans de weert [andries van thienen] als mo(m)boir/
der selv(er) joha(n)nen gheylart t(er) vierd(er) zijden op/
ende van den goeden rinten ende erfpachten hen en(de)/
lijftochte(n) hen bleve(n) ende gevalle(n) nae de doot ende/
aflivicheit des voirs(creven) wile(n) ja(n)s gheylart en(de) [blive(n) soude(n) nae] alite(n)/
wile(n) vande(n) rode zijnd(er) huysvr(ouwe) vader en(de) moeder/
als zij leefden der voirs(creven) kinde(re)n gheylart en(de) deylen/
met co(n)sente en(de) ten bijsijne der selv(er) alite(n) der moed(er)/
te deilen/
Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven) m(er)tene/
gheylart in zijn deili(n)ghe de goede rinte(n) pachte(n) ende/
lijftochte(n) h(ier)nae bescreve(n) ierst eene(n) beempt [leen] ter/
ouder moele(n) aende(n) ouden wech It(em) ix dach(mael) lants/
leens gelege(n) onder wave(r) It(em) eene(n) hoff t(er) varent/
tussche(n) henr(icke) pynchout en(de) den daelwech It(em) noch/
een boeg(ar)deken gelege(n) t(er) wolfshagen wile(n) was ja(n)s/
noels sub iu(r)e p(ri)us t(er)mi(ni)s de(bi)[t(is)] p(er)solven(dis) It(em) noch/
vijff mudde(n) rogs erf leenpachts aen en(de) op thoff ten/
bossche It(em) twee mudde(n) rogs op ada(m)me kerrema(n)s/
It(em) noch twee mudde(n) rogs op ja(n)ne de blijck te lymale/
It(em) twee rinsg(ulden) erffelijck op zeke(re) goede gheerts vande(n)/
rode gelege(n) smeyersberghe It(em) twintich stuv(er)s erff(elijck)/
op zeke(re) goede machiels puttema(n)s gelege(n) t(er) lanen/
It(em) i(½) mudde rogs op jasp(er)s ernarts goede(n) gelege(n) ond(er)/
ottenborch It(em) xiiii stuv(er)s erff(elijck) op goessen(e) ende/
arnde criecsteens It(em) twintich stuv(er)s erff(elijck) op zeke(re)/
goede qui(n)tens kerrema(n)s gelege(n) totte(n)borch It(em)/
xviii stuv(er)s erff(elijck) op zeke(re) goede robeerts goedens
//
It(em) noch iiii(½) rins gulden(en) erffelijck aen en(de) op de/
stadt va(n) bruessele It(em) noch vijff rins gulden(en) lijftochte(n)/
aen en(de) op de selve stadt van bruessele It(em) een/
mudde rogs wavers op willem(me) van crapoen en(de)/
sijne borghen Ende dese deili(n)ge en(de) vorw(er)den (et)c(etera)/
hanc quoq(ue) et sat(is) prout cor(am) bla(n)kart zedele(re) febr(uarii)/
ultima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt