SAL7393, Act: R°323.1 (535 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°323.1  
Act
Date: 1500-03-23

Transcription

2020-06-12 by helga peeters
Item m(er)ten boudens bode d(er) univ(er)siteit van loeven(e) in p(rese)ncia/
heeft gerevoceert ende wed(er)roepe(n) en(de) mits des(er) revoceert/
en(de) wed(er)roept alle alsulke procu(r)atie(n) en(de) mechtich(eit) als hij/
tande(re)n tijd(en) voe(r) scepen(en) van loeven(e) tot desen daighe toe/
gedaen heeft en(de) gemaict wat p(er)sone(n) dat zij willen(de) dat/
die van nu voirtane crachteloos en(de) machteloos zijn en(de)/
van onweerd(en) gehoude(n) wordde(n) (et)c(etera) cor(am) lyefkenrode/
roesme(re) m(ar)tii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt