SAL7393, Act: R°329.2-V°329.1 (544 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°329.2-V°329.1  
Act
Date: 1500-03-28

Transcription

2020-06-18 by helga peeters
Want machiel helmich als geleit nae des(er) stat/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve arnts wijlen svorst(er)s g(eer)ts/
van wynde ende arnts vand(er) eect soe wair/
die gelegen zijn hem met des(er) stadt br(ieven) gescr(even)/
aen den meye(r) van halen alle de selve goede(n)/
behoir(lijc) heeft doen leve(re)n ende liebrechte svorst(er)s/
ende de voirs(creven) p(er)sone(n) dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
doen bescheid(en) oft zij he(n) d(air)tegen hadden/
willen oppone(re)n Aldair zij op heden als ten/
geco(n)tinueerde(n) daige van rechte d(air)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch procurue(re)n van/
hue(re)n den voirs(creven) geleidde(n) comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirt versucken(de) soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers nae/
dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft r(e)sc(ri)pte zeg(er)s/
claus meyers van halen voirs(creven) tvoirs(creven) exploit/
geschiet te zijne gewesen hebbe(n) met vo(n)nisse/
wair die wederp(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidde(n)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaene smeyers/
ende der scepen(en) datmen den selve(n) geleidd(en)
//
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)g(en) alsoe v(er)re/
alst noch voe(r) scepen(en) es in scamp(no) m(ar)tii xxviii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt