SAL7393, Act: R°364.2-V°364.1 (608 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°364.2-V°364.1  
Act
Date: 1500-05-06

Transcription

2020-09-25 by helga peeters
Vander questien gecomen bijden raide vander stadt/
tusschen henricke van ravescote als procure(u)[r] meest(er)/
roelandts van coelen t(er) eende(re) ende phi(lip)se/
legwercke(r) ter ande(re) den welken de voirs(creven) he(n)r(ick)/
inde(n) name als voe(r) heysschte de so(m)me van drie/
rinsg(ulden) als van seke(re)n kueren die de selve meest(er)/
roelant he(m) gedaen hadde Dair op de wed(er)p(ar)tie/
genoech bekynnen(de) dat hij he(m) gemeestert hadde/
mair seyde dat hij bij tusschen spreken(e) van e(n)nig(en)/
vrinden gecontenteert hadde als dat hij d(air) mede te/
vreden soude hebben geweest dwelck de procur(eur)/
hem ontkynde seggen(de) dat d(air)af mu(n)delinghe/
was gebuert van vi r(ins)g(ulden) tot op drie bliven(de)/
bij zijn conclusie es geseet en(de) uuytgesproke(n)/
bijd(en) voirs(creven) raide dat de voirs(creven) ph(ilip)s de voirs(creven)/
drie rinsg(ulden) nae den langen t(er)mijn die hij d(air)af/
gehadt hadde betalen soude bynnen xv daigen
//
naistcomen(de) tamq(uam) ass(ecutu)m act(um) in cons(ili)[o] opidi/
p(rese)ntibus buets(ele) burg(imagistr)o et aliis de cons(ili)[o] maii/
vi[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt