SAL7393, Act: R°373.1 (617 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°373.1  
Act
Date: 1500-05-14

Transcription

2020-10-07 by helga peeters
Want mathijs van thuydeke(m) als man en(de) mo(m)boir m(ar)gr(ieten)/
vand(en) vate(n) sijnd(er) huysvr(ouwe) als geleyt nae des(er) stat/
recht voe(r) sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
brieven van loven(e) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve wout(er)s wijlen van langrode soe wair/
die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stat gescreve(n)/
aenden meye(r) van zichen(en) oft zijnen stadhoude(r) te/
houd(er)t alle deselve goede behorlijck heeft doen/
leve(re)n en(de) d(er) wed(uwe)[n] en(de) alle ande(re) hande d(air)aen hebben(de)/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) alh(ier) doen besceyden oft de vors(creven)/
wed(uw)[e] oft yema(n)t and(er)s he(m) d(air)tegen hadden willen/
oppone(re)n Aldair zij op hede(n) als ten v(er)streken(en) daige/
niet geco(m)p(ar)eert en es noch nyema(n)t van huer(en) weghen/
den vors(creven) geleyden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht vorts v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat he(n) behorlijke(n) gebleke(n) heeft bij r(e)sc(ri)pte jans/
driedons des(er) stat bode dexploit gesciet te zijne/
gewesen [hebben] met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des/
vors(creven) geleyd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleyden vand(en) vors(creven)/
goed(en) houden soude inde macht van sijne(n) beleyde scep(enen)/
brieven en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) comen/
es In scampno maii xiiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt