SAL7393, Act: R°373.2-V°373.1 (618 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°373.2-V°373.1  
Act
Date: 1500-05-14

Transcription

2020-10-07 by helga peeters
Want ph(ilip)s du bucq als geleyt nae des(er) stat recht voe(r)/
sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven
//
van loven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
gheerts zwallart en(de) pet(er)s sijns vaders soe wair/
die gelegen sijn hen met brieve(n) van des(er) stat gescr(even)/
aend(en) meye(r) vand(er) ghete oft zijnen stadthoude(r) te/
raidshoven alle deselve goede behorlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) den vors(creven) p(er)sonen dach van rechte/
alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r) en(de) scep(enen)/
van loven(e) doen besceyde(n) oft zij hen d(air)teghen/
hadden willen oppone(re)n Aldair zij op heden/
als ten v(er)streken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert en zijn/
noch niema(n)t van hue(re)n wegen den vors(creven) geleyd(en) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht vorts versueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae/
dat he(n) behorlijk(e) gebleken heeft [bij] liebrechte(n) die/
h(er)toghe meyers vand(er) gheten tvors(creven) exploit gesciet/
te zijne gewesen hebben vo(n)nislijck wair de wed(er)/
p(ar)tie vand(en) vors(creven) geleyd(en) niet en co(m)p(ar)eert voe(r)/
den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) de(n)/
selve(n) geleyde(n) vand(en) vors(creven) goed(en) houde(n) soude/
inde macht van sijne(n) beleyde scep(enen) brieve(n) ende/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) comen/
es in scampno maii xiiii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt