SAL7393, Act: R°375.2-V°375.1 (621 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°375.2-V°375.1  
Act
Date: 1500-05-11

Transcription

2020-10-07 by helga peeters
Item de vors(creven) h(er) jan garot p(ri)oer van bierbeke in/
p(rese)ntia heeft uutgeg(even) en(de) bekint uutgeg(even) te hebben(e)/
den vors(creven) joose van ov(er)beke meye(r) van bierbeke/
die tegen hem bekint genomen te hebben(e) de/
wolle thiende en(de) de la(m)mer thiende van bierbeke/
der vors(creven) p(ri)oerscap toebehoe(re)nde te houde(n) ende/
te hebben van p(ri)ma maii lestleden eene(n) t(er)mijn/
van xii ja(r)en lanck due(re)nde deen nae dand(er)/
zond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs dae(re)nbinne(n) om/
en(de) voe(r) vive(n)twintich rinsguld(en) te xx stuv(er)s/
tstuck jarlijx s(in)[t] jansmisse baptiste(n) te betalen(e) d(air)/
aff den iersten valdach sijn zal te jansmisse/
naistcomen(de) behoudelijck dat des p(ri)oers hoff/
van bierbeke vrij sijn sal d(air)aff e(n)nige thiende/
te betalen(e) Item es oick bevorw(er)t dat de vors(creven)/
joos den vors(creven) m(ijn) hee(re) den p(ri)oer jarlijx betale(n) zal
//
een vet lam jarlijx den t(er)mijn due(re)nde quolibet/
ve(r)o t(er)mino tamq(uam) debitum assecutum coram rosme(re)/
hubrechts maii xi[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt