SAL7393, Act: R°386.2-V°386.1 (631 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°386.2-V°386.1  
Act
Date: 1500-05-22

Transcription

2020-11-06 by helga peeters
Nae dien de hootsluden ende deeken(en) vand(en) gulde(n)/
van s(in)[te] machiels te kenne(n) hebben gegeven den/
borg(er)meeste(re)n en(de) raide der stat van loven(e) de/
toecomen(de) feeste vand(en) schietspele en(de) lantjuwele/
dwelck alh(ier) ind(er) stat gebue(re)n sal vand(en) dorpe(n)/
en(de) platte lande bynne(n) brabant en(de) dat des/
mae(n)daigs inde sinxen daige naist(comende) d(air) inne/
d(er) stadt eere en(de) prouffijt grotelijck gelegen es/
mits der menichten vand(en) vergaderi(n)g(en) vand(en)
//
selven geselscape bege(re)nde alsoe mits dien en(de) ande(re)n/
reden(en) dat de stat zond(er) hue(re)n cost en(de) last soude/
wille(n) doen maken de wenden ende steeken opde/
groote merct alh(ier) dairme(n) dat gewoenlijck es te/
houden es ov(er)dragen ende gesloten bijden selve(n)/
raide en(de) wordt mits desen gelast de(n) rintm(eeste)rs/
derselv(er) stadt die ind(er) manie(re)n als voe(r) te be/
costigen en(de) maken ten laste d(er) selv(er) stat actu(m) cor(am)/
pi(n)nock buets(ele) burg(imagis)[tr(is)] et aliis de consilio maii/
xxii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt