SAL7393, Act: R°401.1 (653 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°401.1  
Act
Date: 1500-06-05

Transcription

2021-02-16 by helga peeters
It(em) dese voirs(creven) leste guedi(n)ge vanden voirs(creven)/
vijff rinsg(ulden) erff(elijck) ende eene(n) halven boend(er) beempts/
es geschiet alleenlijck t(er) meerd(er) vesticheit en(de)/
versekertheyt des voirs(creven) he(re)n en(de) meest(er)s henr(icke) van/
hout(er)le ende cornel(ise) vande(n) hove om in gevalle/
zij namaels e(n)nich gebreck hadde(n) va(n) betali(n)gen/
der voirs(creven) lijfrinten van thien rinsg(ulden) sjaers dat/
zij dat gebreck dairmede zulle(n) moege(n) v(er)halen/
aende voirs(creven) vijff rinsg(ulden) erffel(ijck) en(de) thalf boend(er)/
beempts oft opde(n) p(er)soen ende ande(re) goeden/
des voirs(creven) jans vande(n) hove dair meest(ere)n/
henr(icke) ende cornelise dat best gelieven zal/
Ende te dier meyni(n)gen sijn de brieve(n) d(air)aff/
den voirs(creven) meest(ere)n henricke in hande(n) gestelt/
ende de voirs(creven) lijfrinte v(er)storve(n) zijnde/
zal dese voirs(creven) guedi(n)ghe gecasseert en(de) te/
nyeute gedaen wordden ende den voirs(creven)/
janne ger(e)stitueert wordden sijn voirs(creven) brieve/
al zond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt