SAL7393, Act: R°419.3 (684 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°419.3  
Act
Date: 1500-06-20

Transcription

2021-01-26 by helga peeters
It(em) uuyt laste ende bevele va(n) tymple substituyt/
ende buetsele borg(er)meeste(re)n es den dach va(n) quiti(n)ghen/
der beeste(n) ende haeffeliken goeden mercx va(n) doirne/
die henricus vasont vercocht heeft d(air)inne deselve merck/
sijn quiten hadde tot heden geprolongeert ende/
verlingt den selven mercken tot in maendaghe/
naestcomende om die alsdan te moegen doene/
gelijc hij de op heden soude hebben moege(n) doen/
actu(m) junii xx[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-14 by Xavier Delacourt