SAL7393, Akte: R°70.2-V°70.1 (123 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°70.2-V°70.1  
Act
Datum: 1499-09-05

Transcriptie

2019-01-09 door helga peeters
Item claes de sluyte(re) sone wijle(n) jans die hij hadde/
van joha(n)nen wijle(n) van herle sijnd(er) huysvr(ouwen) renu(n)c(ians)/
en(de) met (con)sente bijsijne en(de) overstaene jans van/
buetsele als borg(er)meest(er) der stadt van loeven(en) bij/
gebreke van mage(n) en(de) vrinden desselfs claes/
heeft geloeft janne vand(er) biest die opten vi[te(n)]/
dach van augusto a(n)no xcii borge bleven is voe(r)/
der voirs(creven) wijlen joha(n)nen van herle aen marie(n)/
mag(er)mans huysvr(ouwe) arnoldi vacat en(de) aen marie(n)/
mag(er)ma(n)s dochter der voirs(creven) marie(n) die zij behoud(en)/
hadde van ja(n)ne wijle(n) mag(er)ma(n)s hue(re)n voirman/
voe(r) twee cronen lijftochten dat hij den selven/
janne vand(er) biest en(de) sijn goed(en) en(de) nac(omelinge) vand(er)/
selv(er) borchtocht allessins costeloes en(de) scadeloes houden
//
ende ontheffen sal Ende t(er) meerder sekerheyt/
vand(er) selver scadeloes(e) ontheffingen heeft de /
selve claes den selven janne vand(er) biest in/
handen gesedt en(de) bij orlove she(re)n vand(en) gronde/
in title van wettigen onderpande de erfrinten nae/
bescreven Te weten(e) yerst alsulken xv st(uvers) erffelijck/
als hij heeft ende heffen(de) es opde goede vand(en) cruysbruede(re)n/
te loeven(en) gelegen bynnen loeven(en) ende noch zijn hellicht/
van ix molevate(n) corens erffelijc die hij en(de) jan lubbosch/
jairlicx heffen(de) zijn op seke(re) goede gelegen te vertrijcke/
toebehoe(re)nde eene(n) geheeten de keyse(re) en(de) den custe(r) van/
veertrijcke te dien ynde oft inde selve scadeloese/
ontheffinge gebreck viele dat de voirs(creven) jan vand(er)/
biest hem d(air)aen sal moegen v(er)reycken en(de) d(air) mede/
ontheffen vand(en) voirs(creven) borchtocht en(de) van allen costen/
lasten die hij uuyt saken van dier soude moegen/
lijden in e(n)niger manie(re)n cor(am) zedele(re) rosme(re) septe(m)br(is)/
qui(n)ta
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt