SAL7393, Act: R°71.3-V°71.1 (127 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°71.3-V°71.1  
Act
Date: 1499-09-06

Transcription

2019-01-12 by helga peeters
It(em) de selve machiel inden name ende renu(n)tie(re)nde/
als voe(r) heeft geloeft ja(n)ne van udeke(m) voirspreke te/
lossen ende af te quijte(n) binne(n) den selve(n) tide voirs(creven)/
alsulke(n) iiii(½) rins g(ulden) lijftochte(n) als de voirs(creven) roeland ende/
zijn medepleg(er)s voirs(creven) den selve(n) ja(n)ne ende zijnd(er)/
huysvrouwe(n) bekinde(n) sculdich te zijne int jair en(de)/
ten daghe voirs(creven) ende dat oec met sulke(n) prijse/
ende value(re) van pe(n)ni(n)gen als die ae(n)geleeght ende/
gecocht zijn ende noch tderdel van achthien rins g(ulden)
//
te xx stuv(er)s tstuc mu(n)ten nu t(er) tijt cours hebben(de) alse van vier jae(re)n [d(air) af] verschenen [en(de) ombet(aelt) uytstaen(de)] vand(en) voirs(creven) lijfpen(sien)/
tamq(uam) ass(ecutu)[m] d(air)aff dande(r) twee derde deelen quijt/
gescouden zijn cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt