SAL7393, Act: R°88.2 (157 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°88.2  
Act
Date: 1499-09-23

Transcription

2019-02-05 by helga peeters
Item der voirs(creven) g(er)truden liebrechts huysvr(ouwe) roelofs/
strote sijn bleven en(de) gevallen in hue(r) deylinghe/
de erfrinte(n) naebescreve(n) te weten(e) twee pet(er)s erffel(ijc)/
uuyte(n) voirs(creven) vijf pet(er)s erff(elijc) uts(upra) opden last van drie/
stuv(er)s en(de) eene(n) halven erffelijc vallen(de) jairlijcx ten/
daige als de voirs(creven) vijf pet(er)s erff(elijc) vallen(de) zijn/
der voirs(creven) cecilie(n) en(de) hue(re)n kinde(re)n te bet(alen) infut(urum)/
met (con)ditie(n) van die te moegen quite(n) elken d(enier) d(air)af/
met xviii d(enier) ac cu(m) hanc quoq(ue) et sat(is) prout/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt