SAL7393, Act: V°102.4-R°103.1 (194 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°102.4-R°103.1  
Act
Date: 1499-10-08

Transcription

2019-02-27 by helga peeters
Item de voirs(creven) wout(er) heeft ontslagen nae recht/
alsulken wijn als henricus vasont als p(ro)cur(eur) der
//
gebuerten opde proefstrate heeft doen beco(m)me(re)n/
en(de) raste(re)n voe(r) tgene dat hij totten selven woute(re)n/
te seggen(e) soude moegen hebben inden name als/
voe(r) ende hier voe(r) es borge desselfs wout(er)s robb(eer)t/
loenijs et p(ri)m(us) cor(am) borch blanckart octobr(is) viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt