SAL7393, Act: V°105.3-R°106.1 (201 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°105.3-R°106.1  
Act
Date: 1499-10-14

Transcription

2019-02-28 by helga peeters
Allen dat thomaes franque sone wijlen jans/
in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) arnde hanck(art) om van/
nu voirtane in mi(n)derniss(e) van alsulken drie/
rijders lijfpen(sien) als de selve arnt als mo(m)boir/
zijns wijfs jairlijcx heffen(de) es soe langhe amele/
couckeroul zijn huysvr(ouwe) leven sal te manen teyssche(n)
//
opte bue(re)n en(de) tontfangen alsulke vijf rins g(ulden) lijfpen(sien)/
als de selve thomaes jairlijcx tot sijne(n) live heffen(de)/
es op jacoppe(n) de try en(de) ande(re) nae uutwijsen(e)/
vand(en) scepen(en) brieven d(air) af zijnde vand(er) daet maii/
ult(ima) li(br)[o] xcvi Ende ofts noot zij met rechte te/
vervolgen (et)c(etera) in mel(iori) forma quitan(ciam) quitan(ciam) dandi/
promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) in mi(n)der/
nissen als voe(r) cor(am) blanck(art) caverchon octobr(is)/
xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt