SAL7393, Akte: V°109.2 (209 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°109.2  
Act
Datum: 1499-10-18

Transcriptie

2019-03-02 door helga peeters
Item es voirt bevorw(er)t tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n)/
dat meest(er) anth(onijs) drabbekiers die de voirs(creven) /
goede in hueri(n)gen heeft de selve goede sal/
moegen gebruycken soe lange als zij(n) hueri(n)ge/
due(re)n sal te weten(e) van kersmesse naistcomen(de)/
over twee jair ende des sal de voirs(creven) meest(er)/
henr(ick) de coepe(re) de huere d(air) tegen trecken die/
voirtane v(er)schijne(n) sal Item dat oick de voirs(ceven)/
executeurs bet(alen) sullen alle de gevallen(e) chijs(en)/
die totten daige van heden op de voirs(creven) goede/
gevallen ende v(er)schenen zijn cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt