SAL7393, Act: V°124.3-R°125.1 (231 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°124.3-R°125.1  
Act
Date: 1499-10-31

Transcription

2019-03-13 by helga peeters
Allen den genen dat joha(n)ne vand(en) veken(en) wed(uw)[e]/
pet(er)s wijlen vand(en) zijpe yde van grymde weduwe/
claes wijlen meys cu(m) tuto(r)ib(us) no(m)i(ni)b(us) eoru(m) p(ro)p(r)iis en(de)/
coenrart de witte als p(ro)cur(eur) volcome(lijc) gemechticht/
van zijnd(er) moeder wed(uw)[en] coe(n)rarts wijlen de witte/
hebben(de) volc(omen) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auct(oriteyt) vand(er) selv(er)/
zijnd(er) moeder om te moegen substitue(re)n eenen/
oft meer p(ro)cur(eur) oft p(ro)cur(eur)s inder maten de selve/
p(ro)cu(r)atie dat volc(omelijc) uuytwijsde in p(rese)ntia hebben
//
geconst(itueert) (et)c(etera) alle de selve p(ro)cur(eur)s voirs(creven) aut alle/
en(de) yeg(ewelke) hue(r) saken questien en(de) gescillen die zij/
alsnu tsamen oft besund(er)t uutstaen(de) hebben oft/
namaels hebben sullen moegen voir alle gerichte(n)/
geestel(ijc) en(de) werlijc tegen wij dat zij (et)c(etera) Te verwae(re)n/
te sollicite(re)n te bedingen te wynnen te verliesen (et)c(etera)/
in mel(iori) forma promitten(tes) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt