SAL7393, Act: V°129.1 (241 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°129.1  
Act
Date: 1499-11-05

Transcription

2019-03-31 by helga peeters
Want lamb(er)t duffay de jonghe als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve mathijs wijlen le roy soe wair die gelegen zij(n)/
hem met eene(n) open(en) brieve van des(er) stadt aen alle/
officie(re)n gescreven en(de) oic met eene(n) besloten(en) brieve/
gescreven aend(en) meye(r) van torrebisoul oft zijne(n) stadhoude(r)/
alle de selve goede en(de) namelijc alsulken mudde goede/
als jamar de la ba ond(er) mont s(in)[t] andries houden(de) es met/
oick alsulken erfpachte als reynchon dabremez jan willma/
en(de) ande(re) tot p(er)weiz sculdich moegen zijn met oic alsulk(en)/
mudde corens erfpachts als een geheeten gielchon le/
liegoyz jairlijcx op seke(re) [zijn] goede te tor[re]bisoul voirs(creven)/
gelegen sculdich es behoirlijc heeft doen leve(re)n/
Ende olivie(r) le roy sone des voirs(creven) wijlen mathijs/
pirca del chauchie en(de) alle ande(re) hande d(air) aen hebben(de) oft/
die die sculdich zijn dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
doen besceyden oft zij hen d(air) tegen hadden willen/
oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten daige van rechte/
d(air) toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen beh(oirlijck)/
gebleken heeft bij rappoirte jans smeets deser/
stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selve(n) geleidden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van sijne(n)/
beleide scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen is in scampno nove(m)br(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt