SAL7393, Act: V°135.3-R°136.1 (250 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°135.3-R°136.1  
Act
Date: 1499-11-07

Transcription

2019-04-01 by helga peeters
Item vranck loenkens vleeschouwe(r) heeft gekint/
en(de) gelijt v(er)nueght en(de) bet(aelt) te zijne van henr(icke)/
alexander van x r(ins)gulden(en) en(de) xv st(uvers) die hij/
den selven vrancken heeft geconsenteert te trecken(e)/
die zijn p(ro)cur(eur) henr(ick) van ravescote nae getogen/
heeft uuyten handen lamb(er)ti duffay vand(en) pe(n)ni(n)g(en)/
die hij ond(er) scepen(en) gesedt hadde tot desselfs vra(nc)kens/
en(de) ande(re)n p(er)sone(n) behoef dat hem de selve henr(ick)/
vernueght bet(aelt) en(de) geconte(n)teert heeft van al tgene/
des hij den selven vrancken van reste(n) sculdich/
mocht zijn van meerde(re)n so(m)men en(de) div(er)sen scepen(en)/
br(ieven) van loeven(en) tot op heden bekint bijd(en) selven
//
henr(icke) met scepen(en) br(ieven) van loeven(en) bekint oft geloeft/
in e(n)nig(er) manie(re)n consente(re)nde dat alle alsulke(n) br(ieven)/
als hem dair af de selve henr(ick) tande(re)n tijden geloeft/
oft bekint mach hebben voir scepen(en) van loeven(en)/
doot en(de) te nyeute wordden gedaen en(de) alless(ins) gea(n)nichileert/
want hij den selve(n) henr(icke) en(de) zijn goede en(de) erfg(enamen)/
d(air)af alless(ins) quijtscelt promitt(ens) null(atenus) alloqui Geloven(de)/
en(de) consente(re)nde de voirs(creven) vranck de br(ieven) vand(er) selv(er)/
geluften soe v(er)re zij niet te nyeute en zijn te nyeute/
te doene doen alsoe dat den selve(n) henr(icke) sijne(n) goed(en)/
en(de) erfg(enamen) genoech sal moegen sijn cor(am) borch rosme(re)/
nove(m)br(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt