SAL7393, Act: V°140.2-R°141.1 (255 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°140.2-R°141.1  
Act
Date: 1499-11-13

Transcription

2019-04-06 by helga peeters
Item ad(ri)aen van battele sone wijle(n) rombouts in/
p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijt wettelijck v(er)cocht te/
hebben(e) janne bruegelma(n) woenen(de) te mechelen/
de hellicht van vijf boende(re)n onder landt bosch/
en(de) beempt oft d(air) omtrint gelegen onder de p(ro)chie/
van ryemena(m) d(air)af dander hellicht ja(n)ne vanden/
heetvelde toebehoiren(de) es gelegen tegen over de/
huysinghe van b(er)tele(n) van waest inder maten/
seke(re) scepen(en) br(ieven) van putte d(air) aff zijnde dat naird(er)/
uutwijs(en) pro c(er)to p(re)cio de quo sat(isfactum) Geloven(de) de/
voirs(creven) ad(ri)aen renu(n)c(ians) quibuscu(m)q(ue) p(ri)vilegiis den/
voirs(creven) janne bruegelman d(air)af altijt genoech te doen(e)/
oft hem in dien yet te nauwe geschiet wae(re)/
ende die goed(en) te wara(n)de(re)n opd(en) chijs inde/
voirs(crevenen) scepen(en) br(ieven) van putte begrepen soe dat den/
voirs(creven) ja(n)ne en(de) sijne(n) nac(omelingen) genoech sal moegen/
wesen tot eeuwige(n) dagen ende t(er) meerder/
sekerheyt den voirs(creven) janne van des voirs(creven) es te/
doene heeft de voirs(creven) ad(ri)aen bij orlove en(de)/
maniss(en) smeyers van loeven(en) staende van heerheid(en)/
in tijtle van wettigen onderpande gestelt thoff
//
van battele metten huysen hove(n) wynnen(de) landen/
beempden eeusselen en(de) den toebehoirten geleghen/
onder haeght ende d(air)omtrint met oick alle zijn/
ande(re) goed(en) wair die ind(en) land(e) van brabant/
gelegen zijn oft bevond(en) sulle(n) moegen wordden/
Van welcken ond(er)pande de selve ad(ri)aen renu(n)c(ians)/
als voe(r) geloeft heeft altijt genoech te doene p(ro)ut/
op vuege en(de) conditie nochtan oft namaels/
gebuerde dat e(n)nich vand(en) mede erf(genamen) des voirs(creven)/
ad(ri)aens inde voirg(eruerde) v(er)cochte goede e(n)nich recht/
hadd(en) dat alsdan de voirs(creven) ad(ri)aen oft zijn erfg(enamen)/
zijn voirs(creven) goede aenverden(de) gehouden sullen wese(n)/
den voirs(creven) janne de pe(n)ni(n)g(en) t(er) stont te r(e)stitue(re)n/
nae advena(n)t vand(en) pe(n)ni(n)gen die de selve jan/
d(air) voe(r) gegeven heeft loepen(de) t(er) so(m)men van vii/
pet(er)s erffelijck den pe(n)ni(n)ck xvi met oick alle(n)/
costen en(de) int(er)esten van vervolge(n) en(de) and(er)ss(ins) die/
de selve jan d(air) voe(r) uuytgereyct en(de) bet(aelt) soude/
moegen hebben in wat manie(re)n dat wae(re) cor(am)/
rosme(re) hubr(echts) nove(m)br(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt