SAL7393, Act: V°141.2 (256 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°141.2  
Act
Date: 1499-11-13

Transcription

2019-04-01 by helga peeters
Item mits der voirs(creven) kynniss(e) heeft de voirs(creven)/
joh(ann)es renu(n)c(ians) quijtgescouwen en(de) mits des(er) scelt/
quijte alle alsulken recht actie en(de) int(er)est oft/
eyschinge als hij e(n)nichssins heeft oft soude moge(n)/
p(re)tende(re)n te hebben ter voirg(enoemde) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) w(er)t/
uuyt saken vanden aenveerden der goed(en) acht(er)gebleve(n)/
nae de doot en(de) aflivich(eit) he(re)n liebrechts wijle(n) van/
corthy ridders in wat manie(re)n dat wae(re) promitt(ens)/
null(atenus) alloqui sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) prout cor(am)/
eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt