SAL7393, Act: V°143.2-R°144.1 (260 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°143.2-R°144.1  
Act
Date: 1499-11-14

Transcription

2019-04-08 by helga peeters
Want jan van balen als p(ro)cur(eur) he(re)n jans de mol/
ridders [als] man en(de) mo(m)boir vr(ouwe) (christ)inen vand(en) borch/
wed(uw)[en] he(re)n augustijns wijlen vand(en) borchoven ridd(er)s/
geleyt zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(en)/
tot allen den goeden beidde have en(de) erve jans en(de)/
jacops wijle(n) maricke gebruede(re)n soe wair die/
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even)
//
aenden meye(r) van gest a geropont oft zijne(n) stad houde(r)/
alle de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
en(de) den kinde(re)n der voirs(creven) gebruede(re)n maricke dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij hen/
d(air) tegen hadden willen oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten dage van rechte d(air) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijck gebleken/
heeft bij rappoirte jans driedoens tvoirs(creven) exploit/
gesciet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair/
de wed(er) p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers ende der scep(enen)/
datmen den selven geleidden vand(en) voirs(creven) goed(en)/
houden soude inde macht van sijne(n) beleide scepen(en)/
br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno nove(m)br(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt