SAL7393, Act: V°149.2 (267 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°149.2  
Act
Date: 1499-11-16

Transcription

2019-04-17 by helga peeters
Item gheert vanden bossche ende m(ar)griete liebrechts /
sijn huysvr(ouwe) in p(rese)ntia hebben gekint ende gelijdt/
voir hen ende hue(re)n erven en(de) nac(omelingen) dat jacop/
eveloeghe als p(ro)cur(eur) inden name en(de) van weghen/
victoirs ende katlijne(n) offus wettige kinde(re)n arnts/
wijlen offus die hij hadde van dorotheen wijlen/
bercman sijnd(er) huysvr(ouwe) hen gelost en(de) afgequeten/
heeft xiii(½) st(uvers) erffel(ijck) die der selver g(er)truden m(ar)griete(n)/
opten xxiii[te(n)] dach septe(m)br(is) lestleden voe(r) scepen(en)/
van loeven(en) in deylingen bleven en(de) gevallen/
zijn tegen hue(r) medeerfgenamen henrickx wijlen/
liebrechts en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) uuyt en(de) van alsulke(n)/
vier croenen te xxvii stuv(er)s tstuc oft zesse peters/
erff(elijck) als de selve wijlen henrick liebrechts ende/
marie sijn sust(er) jairlijcx hadden en(de) heffen(de) wae(re)n/
Te weten(e) de voirs(creven) henr(ick) de vijf pet(er)s d(air)aff/
en(de) de voirs(creven) marie den ande(re)n pet(er) aen en(de) op/
de goede naebescreven Te weten(e) aen en(de) op eene(n)/
beempd houden(de) vi(½) dach(mael) oft d(air)omtrint gelegen/
t(er) specht inde p(ro)chie van hev(er)le bijde veeweye/
nu den voirs(creven) kinde(re)n offus toebeh(oirende) Sup(er) eisd(em)/
xiiii(½) stufer(is) ad opus d(i)c(t)oru(m) libe(r)oru(m) et eoru(m) succ(essorum)/
cu(m) de(bi)[ta] eff(estucatione) renu(n)tia(nti)[o(n)e] modo debito effestucan(do)/
promitt(entes) null(atenus) alloqui sed semp(er) sat(isfacere) siquid et/
war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) et r(e)cta(m) wara(n)dia(m) prout/
dict(is) liber(is) offus et eoru(m) succ(essoribus) modo de(bi)[to] possit/
vale(re) cor(am) blanck(art) rosme(re) nove(m)br(is) xvi
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt