SAL7393, Act: V°150.3-R°151.1 (271 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°150.3-R°151.1  
Act
Date: 1499-11-19

Transcription

2019-04-10 by helga peeters
Nae dien jouffr(ouwe) katlijne coleners wed(uw)[e] jans/
wijlen van oucle met drie behoirl(ijcke) rastame(n)ten/
gevolght heeft op seke(re) haeffel(ike) goede te weten(e)/
sesse silve(re)n croesen wegen(de) xxiiii onchen ii yngel/
sche toebehoeren(de) giel(ise) de vos den jongen voe(r)/
huer wettige scult die de selve giel(is) van gelee(n)d(en)/
pe(n)ni(n)gen huer sculdich was gedragen(de) xxiiii r(ins)g(ulden)/
sonder cost en(de) co(m)me(r) gelijc zij dat bij eede nae/
voirgaen(de) vo(n)niss(e) gecleert heeft Ende zij de/
selve rastame(n)ten oic bij vo(n)niss(e) als voe(r) behoirl(ijck)/
heeft doen blijcken met berain vorste(r) Soe hebben/
de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers gewijst/
met vo(n)nisse dat de selve wed(uw)[e] de voirs(creven)/
gerasteerd(e) pand(en) v(er)coepen en(de) ten hooghsten/
bringen sal en(de) hue(r) scult met coste en(de) co(m)mere/
d(air)aen nemen? overt dair yet dat zijt wed(er)kee(re)n
//
sal ende gebrect d(air) dat zij volgen sal/
moegen en(de) sueken met rechte in scampno/
cor(am) om(n)ib(us) nove(m)br(is) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, in de marge
Date: 1499-12-14
LanguageNederlands
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt