SAL7393, Act: V°154.3-R°155.1 (282 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°154.3-R°155.1  
Act
Date: 1499-11-23

Transcription

2019-05-01 by helga peeters
Nae dien op heden inde banc voir meye(r) en(de)/
scepen(en) alh(ier) willem van assche als lieutenant/
in absen(cien) van mijne(n) hee(re) den meye(r) he(re)n lod(ewijck)/
pynnoc ridd(er) heeft willen voirtvae(re)n met/
sijne(n) thoene d(air) dien lest bleven was en(de) dat/
metten p(er)sone(n) d(air) tegewoirdich wesen(de) soe heeft/
hij hem d(air)toe bereet gep(rese)nteert en(de) dat ind(er)/
saken die hij vand(en) officien wegen uuytstaen(de)/
hadde tegen vrancke(n) loenkens geva(n)gen(e)/
hopen(de) t(er) (con)clusien dat hij vand(en) getuygen/
die niet tegewoirdich en wae(re)n ande(re)n dach/
hebben soude p(rese)nte(re)nde als voe(r) mette(n) tegewoirdig(en)/
voirts te varen(e) d(air) teg(en) vranck hoepte dat/
nad(en) langen v(er)trecke in desen gebuert in dien/
dat hij soe lange geseten hadde als dat d(air) aff/
egheen ynde en gebuerde clagen(de) tselve god/
en(de) den hee(re) rechte dat doffic(ie)r mette(n) tegewoirdich(en)/
getuygen voirts vae(re)n soude sonder meer daighs/
van thoene(n) te hebben(e) oft dat hij eene(n) dach/
voir al nemen soude op versteken te sijne hem
//
des gedragen(de) totten rechte naed(en) lange(n) en(de) div(er)s(en)/
dilatie(n) die de selve offic(ie)r h(ier) toe gehadt hadde/
de voirs(creven) offic(ie)r de (contra)rie als voe(r) sustine(re)nde es gewese(n)/
t(er) manissen vand(en) selve(n) meye(r) en(de) lieuten(ant) bij den/
scepen(en) opde voirs(creven) cala(n)gie dat de meye(r) en(de)/
lieuten(ant) voirs(creven) nemen sal eene(n) redelijcken dach/
voir al om sijn getuygenisse in desen te volleyden(e)/
op d(air)af nae dien v(er)steken te sijne act(um) in sca(m)pno/
p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scab(inis) nove(m)br(is) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt