SAL7393, Act: V°155.2 (287 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°155.2  
Act
Date: 1499-11-25

Transcription

2019-05-02 by helga peeters
Item pet(er) clocke al(ia)s moelart sone wijlen pet(er)s ende/
marie henrot sijn huysvr(ouwe) in p(rese)ntia heeft genomen/
en(de) bekint genomen te hebben(e) van engelb(er)de egnoy/
negen dach(mael) lants paulo in eene(n) stucke gelegen s(in)[t]/
jansgheest aende strate gaen(de) van s(in)[t] jansgheest te/
pietrain It(em) noch een boend(er) op tselve velt bijd(en) goede/
wijlen aelbr(echt) aelb(er)tijn en(de) vranck(en) vaes It(em) met oick/
alsulcken beempde als de selve yngelb(er)t ald(air) liggen(de)/
heeft houden(de) omtr(int) vii dach(mael) Te houd(en) te hebben en(de)/
te gebruycken van halfm(er)te naistc(omende) eene(n) t(er)mijn van/
ix jae(re)n deen nae dander sonder middel vervolgen(de)/
Elcx jairs d(air)enbynnen om ende voe(r) drie mudden/
rogs pag(abilis) mate van loeven(en) [en(de) te loeven(en)] te leve(re)n alle jae(re)/
s(in)[t] andries(mis)s[e] ende de beempde elcx jairs om/
en(de) voe(r) seven r(ins)g(ulden) te xx stuv(er)s tstuck alle jae(re)/
s(in)[te] m(er)tens(mis)s[e] te bet(alen) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] It(em) de voirs(creven) wynne/
sal sculdich zijn de voirs(creven) lande te wynne(n) en(de)/
te werve(n) en(de) mesten gelijc regenote(n) boven ende/
beneden cor(am) zedele(re) blanckart nove(m)br(is) xxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt