SAL7393, Act: V°166.3 (308 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°166.3  
Act

Transcription

2019-05-11 by helga peeters
Nae dien mathijs wout(er) symoen hexkens sone voir/
hem en(de) inden name van zijnd(er) moeder en(de) ande(re)n zijne(n)/
brued(er) en(de) sust(er) alh(ier) heeft doen bescriven gheerit/
vervloet van bercheycke poirt(er) van loeven(en) voir seke(re)/
scult die de selve poirte(r) hem sculdich mocht zijn/
de welke hij hem voirghinck opde vrijheyt vand(er)/
poirterien van des(er) stadt en(de) den selve(n) dach van rechte/
doen besceyden alh(ier) inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) om ald(air) tegen hem d(air)af rechts te plege(n)/
den welken op heden bij co(n)tinuatie(n) dienen(de) was/
Soe heeft de selve mathijs hem op heden te rechte/
gep(rese)nteert heeft tege(n) den voirs(creven) poirte(r) ald(air) de selve/
poirt(er) niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur) van zijne(n)/
wege(n) Alsoe dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers gewijst hebben met vo(n)nisse geliefde den/
voirs(creven) math(ijs) zij(n) p(rese)nta[(ti)e] te doen teken(en) dat hij d(at) doe(n) mochte/
ende hadde hij voirder gebreck dat hij d(at)/
hij dat volghde aenden borg(er)meester in sca(m)pno/
decembr(is) v[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt