SAL7393, Act: V°167.1 (310 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°167.1  
Act
Date: 1499-12-05

Transcription

2019-05-16 by helga peeters
Want arnold(us) van kets als p(ro)cur(eur) vand(en) inf(er)merie(n)/
vand(en) groten beghijnhove bynne(n) loeven(en) uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) ov(er)lanck gepass(eer)t heeft/
en(de) jairl(ijcx) heffen(de) es iii(½) mudden rogs pag(abilis) maten/
van loeven(en) erfp(acht) alle jae(re) s(in)t andries(mes)s[e] apostels te/
betalen(e) en(de) te loeven(en) te leve(re)n aen en(de) opde goede/
naebescr(even) gelegen te voshem Te weten(e) yerst aen/
en(de) op huys en(de) hof metten wynnen(de) lande d(air)aen/
gelegen en(de) den toebeh(oirten) houden(de) tsamen vi dach(mael) luttel/
myn oft meer gelegen tusschen de goede der kercke(n)/
van voshem en(de) jans geheeten thasen ende op alle/
dande(re) goede inde scepen(en) br(ieven) van loeven(en) begrepen/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en)/
meye(r)van vilvoirden oft zijne(n) stadthoude(r) te vossem/
Alle de selve goede ende ond(er)pande inde selve(n)/
br(ieven) begrepen behoirlijc heeft doen leve(re)n ende jacoppe/
vand(en) veken(en) en(de) ande(re) dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
doen besceyd(en) oft hij hem d(air)tegen hadde willen/
oppone(re)n ald(air) hij op heden als ten dage van rechte/
d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t/
van zijne(n) wege(n) den voirs(creven) p(ro)cur(eur) comp(ar)e(re)nde en(de)/
trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen/
behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte baud(ewijns) belle(n)s/
des(er) stad bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewese(n)/
hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstae(ne) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selven p(ro)cur(eur) tot behoef/
alh(ier) voe(r) houden soude inde macht van zijne(n) scepen(en)/
brieven en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen es in sca(m)pno decembr(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt