SAL7393, Act: V°167.2-R°168.1 (311 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°167.2-R°168.1  
Act
Date: 1499-12-05

Transcription

2019-05-15 by helga peeters
Want jan van buetsele nu t(er)tijt borg(er)meest(er) der/
stadt van loeven(en) als geleyt nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebrec uuyt crachte van scepen(en)/
br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have
//
en(de) erve pet(er)s van rode soe wair die gelegen/
sijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aend(en)/
meye(r) van cumptich oft zijne(n) stadhoude(r) te bynckem/
alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n/
en(de) den selve(n) pete(re)n van rode dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) doen besceyden oft hij hem d(air)tegen hadde/
willen oppone(re)n Ald(air) hij op heden als ten daige/
van rechte d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en/
zijn [es] noch niema(n)t van sijne(n) wegen den voirs(creven) geleidd(en)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae/
dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte/
laur(eys) van valkenborch des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit/
gesciet te zijne gewesen hebbe(n) vo(n)nislijc wair de/
wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eert/
voir den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houd(en) soude/
inde macht van sijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
decembr(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt