SAL7393, Act: V°169.2-R°170.1 (314 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°169.2-R°170.1  
Act
Date: 1499-12-05

Transcription

2019-05-21 by helga peeters
Want h(er) jan van lie(r) als p(ro)cur(eur) vand(en) fabriken/
en(de) meest(er) barth(olomeus) boeyen als p(ro)cur(eur) vand(en) [brued(er)scap vand(en)] heylige(n)/
sacrame(n)te vand(en) kercken van sinte pet(er)s te loeven(en)/
geleidt zijnde nae des(er) stadt recht voir huer/
wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve roelofs corsbout en(de) jans van helmont/
soe wair die inder stadt van loeven(en) oft bynnen/
der vrijh(eit) der selver gelegen sijn hem met symon(e)/
bellens vorste(r) alle de selve goede behoirlijc hebben/
doen leve(re)n ende lijsbetthe(n) wed(uw)[en] jans wijle(n) van/
helmont dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck
//
voir meye(r) en(de) scep(enen) van loeven(en) doen besceyden oft/
zij huer d(air)tegen hadde willen oppone(re)n ald(air) zij op/
heden als ten daige van rechte d(air)toe dienen(de) niet/
gecomp(ar)eert en es noch niema(n)t van hue(re)n wegen/
Ende den voirs(creven) meeste(re)n barth(olomeus) als p(ro)cur(eur) voirs(creven)/
ende willem(me) van leefd(ale) als p(ro)cur(eur) der fabrijken/
voirs(creven) comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe/
v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij cleerniss(en)/
des voirs(creven) vorst(er)s dexployt voirs(creven) gesciet te zijne/
gewesen hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selven geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van hue(re)n beleide scepen(en) br(ieven) ende/
leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es/
in scampno decembr(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt