SAL7393, Act: V°179.2 (337 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°179.2  
Act
Date: 1499-12-14

Transcription

2019-10-19 by helga peeters
Want yngelb(er)t egnoy als geleyt nae deser/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uuyt/
crachte van seke(re)n clachten en(de) v(er)reyckingen/
gesciet inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
over den p(er)soen jans cabo tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve desselfs jans cabo soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even)/
aend(en) baillu van geldenak(en) oft zijne(n) stadthoude(r)/
alle de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n en(de)/
der wed(uw)[en] en(de) kinde(re)n desselfs jans cabo dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft/
zij hen [yet] d(air)tegen hadden willen allige(re)n Ald(air) zij/
op heden als ten daige van rechte d(air)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van/
hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat/
hen behoirlijc gebleken hadde tvoirs(creven) exploit/
gesciet te zijne bij rappoirte laureys van valke(n)borch/
des(er) stadt bode gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en)/
datmen den selve(n) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van sijnen beleyde en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir ons comen is In scampno dece(m)br(is)/
xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1

Transcription

2019-10-19 by helga peeters
Navolgen(de) den welke(n) de voirs(creven) engelb(er)t sijn scult gecleert heeft/
bij eede op xxiiii rinsg(ulden) zond(er) cost en(de) co(m)me(r) cor(am) liefk(enrode) bla(n)k(art) dec(embris) xvi a(nn)[o] xcix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt