SAL7393, Act: V°179.3-R°180.1 (338 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°179.3-R°180.1  
Act

Transcription

2019-08-30 by helga peeters
Want boudewin jorijs als p(ro)cur(eur) vand(en) apl cap(it)le der/
nyeuwer fundatien van s(in)[te] pet(er)s te loeven(en) geleyt
//
zijnde nae des(er) stadt recht voir sijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(en)/
tot allen den goeden beide have en(de) erve pet(er)s stap/
parts jans aushems en(de) wout(er)s de witte soe wair/
die gelegen sijn hem met br(ieven) van des(er) stadt/
gescreven aenden scouth(eit) van kempe(n)lant oft zijne(n)/
stadhoude(r) toerle alle de selve goede behoirlijc/
heeft doen leve(re)n enden den selven p(er)sonen dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij hen/
d(air) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden/
als ten daige van rechte d(air)toe dienen(de) niet/
gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van hue(re)n wege(n)/
den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken/
heeft bij rappoirte baud(ewijn) bellens des(er) stadt/
bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selve(n) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van sijne(n) beleidde scepen(en) br(ieven) en(de)/
leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
is in scampno decembr(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2019-08-08 by The Administrator