SAL7393, Act: V°182.2 (341 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°182.2  
Act
Date: 1499-12-18

Transcription

2019-07-31 by helga peeters
Item vranck de kersmake(re) sone laureys/
scrijnmake(r) de selve laur(eys) de kersmake(re) sijn/
vader ende jan de kersmake(re) brued(er) des voirs(creven)/
vranckens hebben geloeft ind(ivisim) gielijse babus/
janne van bullestraten henr(icke) van nyvele en(de)/
pete(re)n de becke(re) als geswoiren(en) vanden cuypers/
drayers raymakers ende scrij(n)makers ambachten/
tot behoef der selver v(½) rijders te xxv st(uvers) den/
rijd(er) Te betalen(e) te weten(e) twee rijders d(air)aff van/
s(in)t jans(mis)s[e] naistc(omende) over een jair twee rijders/
d(air)af bynnen eenen ja(r)e d(air)nae ende tsurplus/
te weten(e) i(½) rijder te s(in)t jans(mis)s[e] d(air)nae volgen(de)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Et p(ri)m(us) cor(am) borch rosme(re) dec(embris)/
xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt