SAL7393, Act: V°183.3-R°184.1 (345 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°183.3-R°184.1  
Act
Date: 1499-12-19

Transcription

2019-08-04 by helga peeters
Opde questie vand(en) co(n)tu(m)atien te willen purge(re)n/
die libertus jacobi v(er)socht heeft inde banck ae(n)gaende/
den vo(n)nisse van co(n)tumatien gegeven ten profijte
//
meest(er) henr(icke) rivisch ende raes vand(er) rivie(re)n/
als geleyt totten goeden meester jans lobbe die he(n)/
die hadd(en) doen leve(re)n d(air) mede de selve meynden/
dat de selve lib(e)r(tus) te spade qua(m) d(air)af de selve /
sustineerde de (contra)rie es gewijst bijden scepen(en) dat/
zij begheerden den diene(r) taenho(r)en en(de) d(aer)entinden/
recht in scampno dece(m)br(is) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt