SAL7393, Act: V°199.2 (363 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°199.2  
Act
Date: 1500-01-03

Transcription

2019-08-20 by helga peeters
Inder materien van diffe(re)nte uuytstaen(de) tusschen den rintm(eeste)r/
mijns gened(ichs) he(re)n inder stadt van halen t(er) eend(ere) en(de) henr(icke)/
wout(er)s als p(ro)cur(eur) jonch(e)r willems van horion t(er) ande(re)/
aengaen(de) seke(re) begrepen(e) hootvairden de welcke de/
rintm(eeste)r p(re)tendeert dat gehaelt soude wordden voe(r) de/
coopluden m(ijns) gened(ichs) he(re)n ind(er) stadt van thienen ende de/
voirs(creven) van horion sustineert dat die behoirt alh(ier) voir/
scepen(en) van loeven(en) gebracht te wordden d(air)af den dach/
als op heden voe(r) den raide vand(er) stadt in dien dienen(de)/
was hebben de selve p(ar)tien den selven dach uuyt/
gestelt tot op van heden over in xviii cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt