SAL7393, Act: V°202.2-R°203.1 (373 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°202.2-R°203.1  
Act
Date: 1500-01-09

Transcription

2019-08-23 by helga peeters
Want reyne(re) mailfer als geleidt nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
brieven van loeven(en) tot allen den goeden beyde have/
ende erve wout(er)s wijlen van meenssele soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even)/
aenden meye(r) van linshain oft zijne(n) stadthoude(r) alle/
de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de) janne/
van meenssele sone des voirs(creven) wout(er)s ende ande(re) dach
//
van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) oft zij hen d(air)tegen/
hadden willen oppone(re)n doen bescheyden aldair/
zij op heden als ten daige van rechte d(air)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t/
van hue(re)n wegen den [p(ro)cur(eur) vand(en)] voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe verre dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat/
hen behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte jans/
dompmartin baillu van ha(n)nut tvoirs(creven) exploit/
geschiet te zijne gewesen hebbe(n) met vonnisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet/
en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers ende der/
scepen(en) datmen den selven geleidden vand(en) voirs(creven)/
goede houden soude inde macht van zijne(n) beleide/
scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen alsoe alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno januarii ix[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt