SAL7393, Act: V°227.4-R°228.1 (392 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°227.4-R°228.1  
Act
Date: 1500-01-15

Transcription

2019-10-11 by helga peeters
Vander questie(n) porren(de) voe(r) den raide vand(er) stadt/
tussche(n) gerard(us) de thymo inden name vand(en) executeurs/
he(re)n jans wijlen van bloys t(er) eenre en(de) reyne(re)n de
//
scheymake(re) t(er) ande(re) om der xxii r(ins)g(ulden) en(de) eene(n) st(uver)/
die gerard[(us)] hem eysschen(de) was van reste van seke(re)n/
verseten(en) hue(re)n van eene(n) huyse gelegen inde parijsstrate/
d(air)af ombetaelt uuytstaende d(air)af reyne(re) van diversen/
ja(r)en van acht pet(er)s ts(jae)[rs] soe gerard[(us)] seyde en(de) bevant/
inder reken(ingen) joh(ann)is vand(er) gouwen noch sculdich was/
vand(en) welken reyne(r) hielt dat mair tsamen zesse/
pet(er)s en was en(de) boet dat te thoenen op dwelck/
gerard[(us)] r(e)plice(re)nde seyt dat reyne(r) voirs(creven) d(air)op eene(n)/
thoen dach gehadt hadde dien hij hadde laten ov(er)gaen/
meynen(de) alsoe dat hij d(air)toe wed(er)om niet en soude/
wordden geadmitteert reyne(re)n de (contra)rie sustine(re)nde/
es geappointeert dat reyne(r) noch eene(n) dach d(air)toe/
hebben soude den welken hij d(air)toe genomen heeft/
op van heden over acht daighen naistc(omende) te mistijde/
act(um) in (con)s(ili)[o] opidi januarii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt