SAL7393, Act: V°237.2 (408 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°237.2  
Act
Date: 1500-01-29

Transcription

2019-11-02 by helga peeters
Item es bevorw(er)t tusschen de voirs(creven) p(ar)tien dat de/
voirs(creven) lodewijck mett(er) mi(n)nen oft met den rechte/
vervolgen sal tegen otten van sinte marie(n) berghe/
en(de) katlijne(n) vand(en) rijne en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) alsulk(er)/
lv burgun(dische) gulden(en) eens als de voirs(creven) pet(er) als borghe/
desselfs ottens voe(r) den selven otten heeft moten/
betalen janne tuback d(air)af de selve otte geloeft/
hadde den selven pete(re)n scadeloes tontheffen(e)/
en(de) oick alsulk(en) costen als pet(er) d(air)om gedaen ende/
geleden heeft ende dat lodewijck dit vervolgen/
sal op sijne(n) cost ende last Ende des sal de/
selve lod(ewijck) voe(r) sijn moeytte costen en(de) lasten in/
dien hebben deen hellicht van al tgene des hij/
metter mynnen oft metten rechte vand(en) voirs(creven)/
lv bourgun(dische) gulden(en) en(de) vand(en) costen bij pete(re)n oft/
zijne(n) p(ro)cur(eur) d(air)af gdaen sal co(n)nen gecrijgen/
oft gewynne(n) boven tvoirs(creven) vii[te] deel vand(en)/
voirs(creven) xix st(uvers) en(de) viii mijte(n) erff(elijc) die hij den selven/
lod(ewijck) als voe(r) oick ov(er)gegoedt heeft voe(r) zijn moeyte/
en(de) den costen die hij lod(ewijck) d(air)om sal moten doen/
Behalven oick oft gebuerde dat soe wa(n)neer de/
voirs(creven) lod(ewijck) metter mi(n)nen oft met rechte yet gewo(n)nen hadde yemant sijn ha(n)de met beleide/
oft anders op die pe(n)ni(n)g(en) op slaen woude voir/
e(n)nige scult van pet(er)s hellicht genome(n) soude wordde(n)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt