SAL7393, Act: V°238.2 (412 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°238.2  
Act
Date: 1500-01-29

Transcription

2019-11-02 by helga peeters
Item henr(ick) van achter van alsulker clachten/
als jan de coste(re) op he(m) gedaen heeft voe(r) thien/
rinsgulden(en) d(air) voe(r) hij den selven henr(icke) hadde/
doen hachten heeft geloeft tegen den selven/
janne alh(ier) rechts te plegen(e) en(de) tgewijsde te/
voldoene van alsoe vele als hij op hem met/
rechte sal co(n)nen gewynnen ende d(air) voe(r) es/
henr(ick) borge bleven en(de) heeft v(er)antw(er)t als/
pri(n)cipael sculde(re) jan beyart beeltsnyde(r) que(m)/
ip(s)e he(n)ricus exinde p(ro)misit indemp(nes) releva(r)e/
cor(am) assche villico et p(re)d(ictis) scab(inis) januarii xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt