SAL7393, Act: V°243.4 (423 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°243.4  
Act
Date: 1500-02-05

Transcription

2019-11-17 by helga peeters
Allen dat h(er) lambrecht van nyvele prieste(r) hebben(de)/
volc(omen) macht van jonche(re)n godgaf vand(er) rivie(re)n/
uuyt crachte van seke(re) p(ro)cu(r)atien hem gegeven opte(n),/
vi[te(n)] dach januarii lestleden ons op heden gebleken/
om voirts te moegen substitue(re)n eene(n) oft meer/
p(ro)cur(eur) oft p(ro)cur(eur)s heeft gesubstitueert (et)c(etera) leonarde/
cricke woenen(de) te thienen alle m(ijn) jonche(re)n saken/
te verwa(r)en in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt